2015-2016 оқу жылының Қысқы емтихан сессиясы туралы ақпарат

    Күндізгі бөлім (студенттер, магистранттар және PhD докторанттар):
    II аттестация – 30.11.2015 ж. - 05.12.2015 ж.
    Емтихан сессиясы – 06.12.2015 ж. - 15.12.2015 ж.

    Қашықтан білім беру бөлімі:
    1, 2 курстар үшін – 14.12.2015 ж. – 19.12.2015 ж.
    2, 3 курстар үшін (бітіруші курс) – 25.01.2015 ж. – 30.01.2015 ж.

ОР

Сіз 25189636 енушісіз.
Powered by Drupal
Copyright © KazNRTU, 2007-2016