1-КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!!!

1-КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!!!
себепті жағдайларға байланысты емтиханға келмеген және
емтихан өткізу тәртібін бұзғаны үшін емтиханнан шығарылған
пәндер бойынша жазбаша емтиханды тапсыру кестелері

Сіз 25189650 енушісіз.
Powered by Drupal
Copyright © KazNRTU, 2007-2016