Қазақстан-Корей білім-беру орталығы курстарға шақырады

    Қазақстан-Корей білім-беру орталығы студенттерді, магистранттарды және мұғалімдерді ақылы Elementary - 54 сағат(бағасы-25000 теңге),

    Intermediate - 48 сағат(бағасы-25000 теңге) Ағылшын тілі курсына шақырады
    тел: 255-83-59, 255-83-73
    Каб: 105, 205 ККЦ


    Қазақстан-Корей білім-беру орталығы студенттерді, магистранттарды және мұғалімдерді ақылы ұзақтығы - 40 сағат, бағасы-25000 теңге MatLab курсына шақырады.

    тел: 255-83-59, 255-83-73
    Каб: 105, 205 ККЦ

Сіз 25189599 енушісіз.
Powered by Drupal
Copyright © KazNRTU, 2007-2016