Ректорға хат

Бұл жерде Сіз Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университетінің ректорына сұрақтарыңызды қоя аласыз.
Спам-корғаныс: суреттегі кодты теріңіз, үлкен әріптермен енгізу керек.
Сіз 25752144 енушісіз.
Powered by Drupal
Copyright © KazNRTU, 2007-2016